Armoede is Seksistisch

Teken de petitie

Armoede is seksistisch, en we zullen het niet kunnen uitbannen tenzij wereldleiders nu in actie komen om vrouwen en meisjes te helpen hun volle potentieel te benutten.

Overal ter wereld tonen meisjes en vrouwen hun kracht en vechten terug. Jouw stem kan het verschil maken: laat wereldleiders weten dat het tijd is voor actie die tot èchte verandering leidt.

Beste Wereldleiders,

Dit jaar kunnen we stelling innemen om extreme armoede uit te bannen - maar dit kunnen we enkel waarmaken als we miljoenen vrouwen en meisjes de kans geven hun volle potentieel te benutten. Ik reken op u om actie te ondernemen en voor tastbare verandering te zorgen - en daarbij prioriteit te geven aan de landen en mensen die hier het meest nood aan hebben.