Zorg dat iedereen toegang krijgt tot internet

Voeg je naam toe

Toegang tot internet is geen luxe - het verandert levens. Maar momenteel is de mate van toegang, net zoals armoede, nog seksistisch. Voor elke 100 mannen die toegang hebben tot internet, zijn er slecht 69 vrouwen en meisjes die toegang hebben in ’s werelds armste landen – en die kloof wordt steeds groter. 

Voor velen van ons is internet een vanzelfsprekend hulpmiddel in ons dagelijks bestaan. Maar voor miljoenen mensen is een internetconnectie nog crucialer, omdat het levensreddende informatie verschaft.

Wereldleiders moeten zich inzetten voor een ambitieus plan om 350 miljoen vrouwen en meisjes in ’s wereld minst ontwikkelde landen voor 2020 betaalbare toegang tot internet te geven. En ervoor zorgen dat ze over de vaardigheden, opleiding en geletterdheid beschikken om ermee te kunnen werken.

Onderneem nu actie voor een verbonden wereld. 

Ik geloof dat internettoegang cruciaal is om het volledige potentie van mensen te bereiken.

Internet is essentieel om nieuwe ideeën te delen, onrecht te bestrijden en nieuwe banen te creëren – mensen bereiken er buitengewone dingen mee.

Toch heeft meer dan de helft van de wereldbevolking geen toegang tot internet, vooral vrouwen en meisjes.

Internet is van iedereen.

Het zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Ik roep leiders en innovators van alle landen, industrieën en gemeenschappen op om universele internettoegang werkelijkheid te maken.